Dinner in Honour of the Polish-Lebanese Parliamentary Group

On 25 April 2007, the Ambassador of Lebanon, Mr. Massoud Maalouf, hosted a dinner in his residence in honor of the Polish-Lebanese Parliamentary Group. The guest list included the President of the Group, Deputy Janusz Kołodziej, Senator Piotr Andrzejewski and Deputy Tadeusz Wita.

  Also present were the former Director of the Department of Africa and the Middle East in the Polish Ministry of Foreign Affairs, Ambassador Krzysztof Płominski, the former Ambassador of Poland to Lebanon, Mr. Waldemar Markiewicz, Ambassador Tomasz Niegodzisz from the Development Department in the MFA, and the President of the Polish-Arab Friendship Association Mr. Bogusław Zagórski.

  Journalists in attendance included the well-known Polsat journalist, Mr. Bogusław Chrabota and the journalists who accompanied the Polish Official Delegation to Lebanon in early March 2007. This delegation donated 55 prefabricated houses for the refugees of the July 2006 Israeli attacks on Lebanon.

  We were also honored to have the Vice President of the Polish Press Club for Foreign Affairs, the well-known veteran journalist Zygmunt Broniarek and Mr. Stanisław Błaszczyk, members of the Lebanese Community in Warsaw, the General Manager of Hotel “Le Regina”, Mr. Stefan Rädström, and the First Secretary of the Embassy Mr. Kabalan Frangieh.

  Ambassador Maalouf announced the status of the embassy’s initiative to establish a sister-city liaison between Zabrze, Poland and Zahle, Lebanon. The President of Zabrze, Ms. Małgorzata Mańka-Szulik, will be visiting Lebanon on 28 April to meet with her counterpart in Zahle. She will be accompanied during this visit by two of her assistants including Mr. Marcin Lesiak who attended the embassy dinner.

  In early May, Deputy Tadeusz Wita, a member of the Polish-Lebanese Parliamentary Friendship Group will also visit Lebanon accompanied by his Chief of Staff, Mr. Marcin Kornas. Meetings are planned with the President of the Lebanese-Polish Parliamentary Group, Mr. Antoine Andraos, the President of the Parliamentary Commission for Foreign Affairs, Deputy Abdellatif Zein, and other political leaders in Lebanon.

  During the dinner, Ambassador Maalouf, speaking in Polish, highlighted the activities of the Polish Parliamentary Group and expressed his appreciation for their efforts to intensify bilateral relations between Poland and Lebanon.

Dinner in Honour of the Polish-Lebanese Parliamentary Group

Dinner in Honour of the Polish-Lebanese Parliamentary Group


Full text of Ambassador Maalouf’s speech.

Przemówienie Ambasadora Massouda Maaloufa dn.25.04.2007

  Pragnę wyrazić wobec wszystkich moje ogromne zadowolenie, że są dzisiaj z nami. Jest to wielki zaszczyt dla Ambasady Libanu, że zbieramy się tego wieczora, aby uhonorować Polsko-Libańską Grupę Parlamentarną pod przewodnictwem Pana Posła Janusza Kołodzieja.

  Proszę mi pozwolić, że powitam szczególnie serdecznie Pana Senatora Piotra Andrzejewskiego, a także Pana Posła Tadeusza Witę, również sekretarza Grupy, aktywnego przyjaciela, Pana Michała Madaja.

  Cieszę się niezmiernie, że jest wśród nas były dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ambasador Krzysztof Płomiński i były ambasador Polski w Libanie Pan Waldemar Markiewicz, jak również Jego Ekscelencja Pan Tomasz Niegodzisz – jeśli Bóg zechce – przyszły ambasador w Libanie, a też prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Arabskiej profesor Bogusław Zagórski i nasz drogi przyjaciel z Telewizji POLSAT Pan Bogusław Chrabota, przyjaciele Pan Zygmunt Broniarek i Pan Stanisław Błaszczyk i nasz wielki przyjaciel, Dyrektor Generalny wspaniałego Hotelu “Le Regina”, Pan Stefan Radstrom i wszyscy przyjaciele z szacownej libańskiej społeczności w Polsce, i oczywiście, mój kolega, pierwszy sekretarz w Ambasadzie, aktywny dyplomata, Kabalan Frangieh.

  Szanowni Państwo!

  Niektórzy niesłusznie uważają, że parlamentarne dwustronne grupy przyjaźni to tylko listy nazwisk posłów z obydwu zainteresowanych krajów, że podobne grupy faktycznie nie prowadzą żadnej działalności, aby zaktywizować i umocnić dwustronne stosunki. Być może to przekonanie bierze się stąd, że parlamentarne grupy nie są częścią władzy wykonawczej albo stąd, że niektóre z nich nie są ani aktywne ani skuteczne. Mówię otwarcie, że nie podzielam tego poglądu, a co więcej, że nasze doświadczenie z Polsko-Libańską Grupą Parlamentarną można uznać za bardzo udane.

  Od czasu powstania Polsko-Libańskiej Grupy Parlamentarnej siódmego czerwca (2006) dwa tysiące szóstego roku, jej przewodniczący i członkowie prowadzą działalność, która stała się jeszcze bardziej widoczna, kiedy w niedługim czasie od jej powstania, Izrael dokonał barbarzyńskiej agresji na Liban, a grupa z przewodniczącym na czele, mając za sobą bardzo mocne wsparcie senatora Piotra Andrzejewskiego i senatora Ryszarda Bendera zaczęła starać się o ochronę Libanu, jego narodu i jego infrastruktury. Senator Andrzejewski opracował w tej sprawie wniosek do przedłożenia w Senacie, popierający Liban. A potem polskie władze podjęły decyzje o udzieleniu Libanowi pomocy humanitarnej oraz przeznaczeniu na odbudowę naszego kraju sumy miliona euro podczas konferencji w Sztokholmie, w której osobiście wzięła udział pani minister spraw zagranicznych – korzystam z tej okazji, aby jej przekazać pozdrowienia i podziękowania. Polska postanowiła również zwiększyć swój udział w Doraźnych Siłach Zbrojnych Narodów Zjednoczonych UNIFIL stacjonujących na południu Libanu. Także Jego Ekscelencja Zastępca Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski złożył oficjalną wizytę w Libanie, aby wyrazić poparcie Polskiego Rządu dla naszego kraju w owych ciężkich okolicznościach.

  Realizując decyzję podjętą na Konferencji w Sztokholmie, delegacja polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wraz z grupą dziennikarzy udała się do Libanu, gdzie przekazała wioskom na południu kraju kontenery mieszkalne przeznaczone dla uchodźców z domów zburzonych przez izraelskie naloty.

  Pragnę powitać tutaj dziennikarzy z tej delegacji, którzy są dzisiaj z nami, Panów: Macieja Worocha, Jarosława Olechowskiego i Jacka Czarneckiego. Dziękuję im wszystkim za pracę wnoszącą coraz większy wkład w umacnianie stosunków między naszymi krajami.

  W ramach swojej działalności Polsko-Libańska Grupa Parlamentarna podjęła godne uznania kroki, kiedy Polskie Linie Lotnicze LOT postanowiły zawiesić rejsy do Bejrutu. Władze libańskie poleciły mi śledzić sprawę, więc poruszyłem ten temat z Dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Panem Michałem Murkocińskim, który wnet udzielił pomocy i wsparcia, a następnie skontaktowałem się z naszą drogą Grupą Parlamentarną; przyjął mnie wtedy Pan Poseł Kołodziej i podjął wszelkie możliwe wysiłki. Także Senator Andrzejewski przyjął mnie niejednokrotnie i rozpoczął pośpieszne działania. Zachowam w pamięci mocne słowa, jakie wygłosił w Senacie na ten temat. I mimo że ta sprawa nie została jeszcze dotychczas załatwiona, jestem całkowicie pewien, iż nasi przyjaciele zrobią wszystko, co można zrobić, by skutecznie rozwiązać problem.

  Specjalne pozdrowienia kieruję do posła i nowego członka Grupy Parlamentarnej Pana Tadeusza Wity, który zaprosił mnie do Zabrza. Z pomocą dyrektora jego biura Pana Marcina Kornasa, obecnego tutaj z nami, przygotowano dla mnie w tym znanym mieście udaną wizytę, podczas której spotkałem się też z Prezydent Zabrza Panią Małgorzatą Mańką-Szulik i zwiedziłem kilka przedsiębiorstw przemysłowych oraz słynny na świecie Instytut Kardiologii. W rezultacie tej wizyty podjęliśmy kroki na rzecz podpisania umowy o miastach bliźniaczych między polskim Zabrzem a libańskim miastem Zahle a także na rzecz zwiększenia wymiany gospodarczej między Śląskiem a regionem Bekaa w Libanie. Dwudziestego siódmego kwietnia – za dwa dni – Prezydent Zabrza z dwoma współpracownikami udaje się do Libanu, aby omówić sprawę miast bliźniaczych. Towarzyszyć jej będzie delegacja gospodarcza, która – według przygotowanego przez nas programu – spotka się w Federacji Izb Przemysłu, Handlu i Rolnictwa w Bejrucie z libańskimi przedsiębiorcami. Wizyta ta przyczyni się też zapewne do rozwoju turystyki w obu kierunkach. Pierwszego maja Pan Poseł Tadeusz Wita, wraz z dyrektorem swojego biura, uda się do Bejrutu, gdzie odbędzie spotkania z przewodniczącym i członkami Libańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej oraz z libańskimi działaczami państwowymi w celu umocnienia stosunków politycznych między naszymi krajami. Przy tej okazji pragnę podziękować libańskiemu obywatelowi, który od trzydziestu dziewięciu lat mieszka w Polsce, Panu Johnowi Quyumjianowi, za wysiłki, jakich nie szczędził, uzgodniając techniczne szczegóły wyjazdu polskiej delegacji do Libanu.

  Cała ta działalność miała miejsce w ciągu kilku miesięcy od czasu powstania Polsko-Libańskiej Grupy Parlamentarnej, tak więc można tylko pochwalić polskich parlamentarzystów za aktywność. Jeżeli ktoś wątpi w efektywność działania podobnych grup parlamentarnych, niech się do mnie zwróci i porozmawia na ten temat.

  Jeszcze raz witam wszystkich gości na kolacji wydanej na cześć naszej drogiej grupy parlamentarnej.

  Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.